Mae Sai อำเภอแม่สาย (English version)

Mae Sai อำเภอแม่สาย (Thai version)

บางครั้งเรามักจะคิดว่า เรารู้จักสิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันดีพอแล้ว รู้ว่ามันเป็นยังไง รู้ว่าเพราะอะไร รู้ว่าจะแก้ไขยังไง แต่แท้จริงแล้ว เรารู้ ‘น้อยมาก’ เมื่อเราได้ออกไปพบปะเจอผู้คนที่ทำงานใกล้เคียง หรืออยู่ในเครือข่ายเดียวกับเรา...